Tips voor het hebben van
een actief gebedsleven

 
  
Om effectief in het gebed te zijn heb je een relatie nodig met Degene tot wie je bidt.
 
Gebed is vooral een gelegenheid om te genieten van intimiteit met God. Gebed heeft alles te maken met een relatie met Vader God. God verlangt naar een relatie met jou.
 
God te kennen betekent dat we beseffen dat we een relatie hebben, een verbond met Hem. Je bent Zijn kind. Hij is je vader. Jij bent Zijn bruid. Hij is je Bruidegom.   
Jezus waarschuwt ons dat we Zijn werken kunnen doen zonder God echt te kennen.
 
Matteüs 7: 21-23 (HB) Niet alle mensen die 'Here' tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: 'Here, wij hebben in Uw naam gesproken. Here, wij hebben Uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen'. Maar Ik zal hun antwoorden: 'U hebt nooit bij Mij gehoord. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.'
 
Hoe kan ik een intieme relatie met God opbouwen?
  1. Neem tijd met de Heer, elke dag
  2. Bestudeer het Woord van God
  3. Aanbidding
  4. Berouw
  5. Beoefen de Aanwezigheid van de Heer