Nieuwsbrief: november 2005
 

Het Arabisch Schiereiland

In deze editie:

 Wat een Wondere Wereld
Iedereen kent ze wel, verhalen als Aladdin's geest uit de lamp en Alibaba en de 40 rovers. Verhalen waarin alles mogelijk is.
 
Het Arabisch Schiereiland heeft zijn eigen geschiedenis wat betreft toverij. Verhalen hierover worden doorgegeven van generatie op generatie. Vooral de vrouwen hebben nogal eens gebruik gemaakt van het bovennatuurlijke "krachten" om het hoofd te bieden aan onvruchtbaarheid, geluidsoverlast, een vijand, etc. Vaak ging dit veel te ver, waardoor er heksenjachten ontstonden.
 
 

Terug naar het begin
 Fantasie of werkelijkheid? Fantasie of werkelijkheid?
Als buitenlander in een vreemd land lachen we misschien om bijgeloof en geloof in magische figuren, aangezien wij geloven dat deze alleen voorkomen in een thriller uit Hollywood. Echter, voor veel Arabieren is het geloof in de demon Jinn dagelijkse kost. Ze kijken bijvoorbeeld wel 2 keer om, wanneer ze een verdacht geluid horen. Veel van hen zijn van mening dat deze demon op het toilet woont. Een bezoek aan het toilet is daarom zo kort als maar mogelijk is. Een zendeling had eens het idee om flyers te verspreiden in openbare toiletten, met daarop een christelijke boodschap. Met voorgaande informatie in het achterhoofd is dat in de Arabische wereld dus niet zo'n goed idee als het bij ons in de Westerse wereld wellicht zou zijn!
 

Terug naar het begin
 Genezing door geloof
Het gaat het occulte en bovennatuurlijke voor de wind in veel Arabische steden. Zo zijn er gebedsgenezers die enkele Koranteksten mompelen om een zieke beter te maken. Sommige van deze gebedsgenezers brandmerken hun patiënten om een demon te verjagen. Een ander voorbeeld is dat veel Pelgrims water meenemen uit de bron waar God met Hagar gesproken heeft en haar vroeg terug te keren naar Abraham. Dit water zou een geneeskrachtige werking hebben. Mensen nemen liters van dit water mee terug van hun reis naar Mekka.
 

Terug naar het begin
 Het occulte middelpunt / Centrum van het kwaad
Sommige steden staan meer bekend om hun occulte praktijken dan andere. Een voorbeeld van zo'n stad is het fort Bahla in Oman. Je voelt dat dit een thuis is van het bovennatuurlijke. Door de jaren heen heeft men hier amuletten en kralenkettingen ontwikkeld om zichzelf te beschermen tegen het kwaad. Een zendeling zei eens: "Je voelt hier de angst, het kwaad, de hopeloosheid". Mensen zijn hier zeer overtuigd van het bestaan van schimmen en geesten en bang voor hun invloed op het dagelijks leven.
 
 

Terug naar het begin
 Woestijn De oorsprong van toverij
Arabieren besteden jaarlijks 5 miljard dollar aan toverij. De helft van de Arabische vrouwen gelooft in toverij. Deze heksen en tovenaars bedriegen de mensen, de autoriteiten staan erbij en kijken ernaar. Het geloof in toverij is diep geworteld. Men geeft zich over aan het regime van het kwaad, dat gegroeid is in de oosterse denkwijze door de eeuwen heen. Men verzoent zich met deze vermeende duistere krachten i.p.v. aanbidding, zoals we dat zien bij religie.
Men stelt zich bloot aan het occulte, maar waarom? Het onderwijssysteem in Arabische landen is vrij van toverij of hekserij. Het geloof in toverij wordt kinderen in hun opvoeding bijgebracht.
Het leven/licht wordt ingehaald door het duister, wat nog versterkt wordt door de veelal aanwezige armoede. Onkunde gaat vaak samen met armoede. Arme mensen worden vaak slachtoffer wanneer ze zich inlaten met toverij, hun inkomen wordt daarop nog kleiner.
 

Terug naar het begin
 Islam en het occultisme
Hoe kunnen de islam en het occultisme naast elkaar bestaan? Wanneer je een Arabische boekenzaak binnen loopt zul je versteld staan van de hoeveelheid occulte boeken die naast islamitische boeken op één plank liggen. Deze mensen zijn altijd op zoek naar oplossingen voor hun dagelijkse problemen. Wanneer de islam geen uitkomst biedt, dan zoekt men iets of iemand met meer kracht. Het strakke keurslijf van de islam samen met het occulte geeft mensen weer hoop voor de dag van morgen.
 

Terug naar het begin
 Geen angst
"Waarom bent u niet bang?" Een veelgestelde vraag van lokale Moslims aan zendelingen. "Ik ben ontzettend bang om dood te gaan, want ik weet niet wat er komen gaat", fluisterde een wanhopige Arabier. Volgens hun opvattingen, moet je voldoende punten verdienen door het leiden van een goed leven op aarde om naar het paradijs te mogen. De Christelijke boodschap van hoop in deze wereld die wordt geregeerd door angst, is zeker aantrekkelijk. Het is mooi te zien hoe een mens door Christus kan veranderen van iemand die bang is, naar iemand die hoop en perspectief heeft voor de toekomst!
 
 

Terug naar het begin
 Nacht van de machr Nacht van de macht
Als onderdeel van de Ramadan kijkt iedereen uit naar de nacht van de macht. Velen geloven dat ze in deze nacht een visioen zullen krijgen of Allah zullen ontmoeten op een bovennatuurlijke manier. Dit vormt voor hen het hoogtepunt van de vastenmaand. In deze nacht wordt er ook door vele Christenen gebeden voor Moslims, opdat ze God zullen zien. In deze periode zijn de mensen heel open voor alles wat ze ervaren. Duizenden Moslims dromen in deze nacht over Jezus, ze zien hem in visioenen of horen stemmen die hun levens zouden kunnen veranderen. Stond Jezus er ook niet om bekend, dat hij de gevangen vrij liet?
 

Terug naar het begin
 
<< Terug naar de inhoudsopgave
Klik hier voor het volgende nummer >>