Achtergrond informatie over de islam
  Om gericht te kunnen bidden is het belangrijk te weten waarvoor je bidt. Naast informatie over de landen van het Arabisch Schiereiland, vindt u hier -heel summier- wat algemene informatie over de islam.  
Wat geloven de moslims?  
  Het is niet goed mogelijk om de islam in een kort bestek te beschrijven. Wij beperken ons daarom tot een summiere behandeling van zaken die te maken hebben met het godsbeeld binnen de islam en …
 
 
 
Download als .PDF
6 pagina's A4, 306 KB
 
Religieuze feesten en tijdrekening in de islam  
  De islam kent vele vieringen en hoogtijdagen, die alle een serieuze ondertoon hebben. Daarvan zijn er slechts twee "echte" feesten: het Offerfeest en het Suikerfeest.
 
Lees verder »
 
 
Download als .PDF
5 pagina's A4, 398 KB
 
   
Ontstaansgeschiedenis van de islam  
  In vergelijking met andere godsdiensten is de islam pas betrekkelijk laat in de wereldgeschiedenis ontstaan (na 610 na Chr.). De ontstaansgeschiedenis en het vervolg zijn daardoor redelijk goed gedocumenteerd.
 
De grondlegger van de islam is Mohammed, een Arabier uit Mekka. Hij zou de uiteindelijke openbaring van God zelf hebben ontvangen …
 
 
 
Download als .PDF
3 pagina's A4, 296 KB